Zaposleni

February 1st, 2018

Spisak Zaposlenih 2016/2017.

Бр.

Име
и презиме

Занимање

1.

Драшко
Божовић

Наставник
Клавира

2.

Катарина
Жикић

Наставник
Клавира

3.

Зорана
Владисављевић

Наставник
Клавира и Упоредног клавира

4.

Ненад
Пауновић

Корепетитор
и наставник Клавира

5.

Александар
Марковић

Корепетитор
и наставник Упоредног клавира

6.

Саша
Ивановић

Наставник
Хармонике

7.

Сања
Ивановић

Наставник
Хармонике

8.

Небојша
Аћимовић

Наставник
Хармонике

9.

Марија
Ракоњац

Наставник
Виолине

10.

Јелена
Цаковић Љубеновић

Наставник
Виолине

11.

Драгутин
Милојковић

Наставник
Гитаре

12.

Данило
Милојковић

Наставник
Гитаре

13.

Зора
Грбовић

Наставник
Флауте

14.

Драгица
Стојановић

Наставник
Кларинета

15.

Владимир
Булатовић

Наставник
Соло певања

16.

Ана
Станковић

Наставник
Соло певања

17.

Невенка
Здјелар Бањац

Наставник
Солфеђа и Теорије музике

18.

Весна
Радуловић

Наставник
Солфеђа, Теорије музике и Хора

19.

Ана
Суботички

Наставник
Солфеђа, Теорије музике и Припремног
разреда

20.

Нада
Торбица Ђокић

Директор
школе

21.

Урош
Симић

Секретар
школе

22.

Јасмина
Вуксановић

Координатор
финансијских и рачуноводствених
послова

23.

Милосава
Ристић

Радник
за одржавање хигијене – чистачица и
домар