Upis u I razred

2024/2025

Memorijal Aca Panić

Mladenovac 2024.

Upis u Pripremni razred

2024/2025

Upis u Muzičko zabavište

2024/2025

„Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.“

UPIS 2024/2025

Upis za prvi razred u školskoj 2024/2025.

PRIPREMNI RAZRED

Sticanje muzičkih znanja i veština i početno muzičko opismenjavanje.

MUZIČKO ZABAVIŠTE

Sticanje prvih muzičkih znanja i veština, uz pokret i igru.

Školske manifestacije

SRPSKA SOLO PESMA

SRPSKA TRADICIONALNA PESMA

URBAN POP ROCK FESTIVAL

MEMORIJAL ACA PANIĆ

Aktuelnosti