Organizaciona šema

OSNIVAČ

Gradska opština Mladenovac

DIREKTOR

Prof. Nada Torbica Đokić

BROJ ZAPOSLENIH

0
Nastavnika
0
Stručna saradnika
0
Zaposlenih - nenastavno osoblje

BROJ UČENIKA

0

BROJ UČENIKA

Muzičko zabavište

U trajanju do 2 godine.

Pripremni razred

U trajanju do 1 godine.

Osnovna muzička škola

U trajanju od 4 do 6 godina.

Vanredno školovanje

ODSECI

NAJVEĆA PRIZNANJA

PRODUKCIJA

„Jedna neobična priča o muzici“

ZNAČAJNE MANIFESTACIJE

Takmičenje Srpska solo pesma

Takmičenje Srpska tradicionalna pesma

Takmičenje Memorijal Aca Panić

Urban pop – rock festival

SARADNJA

Sa udruženjima:

SARADNJA

Sa institucijama kulture:

Sa osnovnim i srednjim muzičkim školama:

Sa visokoškolskim ustanovama:

Sa osnovnim i srednjim školama u Mladenovcu:

Sa predškolskim ustanovama:

Sa institucijama za brigu o osetljivim društvenim grupama:

Sa udruženjima: