Biblioteka

Školska bilioteka (nototeka) Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“ formirana je
marta meseca 2017. godine, a punim kapacitetom radi od septembra 2017. godine. Knjižni  fond u najvećem broju čine muzikalije (note), nešto manje stručna literatura, dečja lektira i kompakt diskovi. Korisnici su učenici i zaposleni u školi.
Bibliotekar/nototekar je Marina Sefčik/zamena Ana Jovanović.
Neposredno nakon osnivanja biblioteke, u okviru biblioteke formirano je Muzičko
zabavište za decu uzrasta od 4 do 6 godina. Iz godine u godinu raste interesovanje naših
sugrađana za upis dece u Muzičko zabavište i povećava se broj upisane dece.
Opredeljujući faktor za upis dece u Muzičko zabavište svakako je kvalitetan program
rada, zasnovan na najsavremenijim saznanjima iz oblasti rane dečje muzičke edukacije.

Kroz realizaciju programa Muzičkog zabavišta polaznicima se pruža mogućnost za: 

  1. Razvoj motorike 
  2. Kognitivni razvoj 
  3. Razvoj inteligencije 
  4. Sticanje znanja o muzici i svetu uopšte kroz pesmu i igru 
  5. Socijalizaciju (posebno za decu koja ne pohađaju predškolsku ustanovu) 
  6. Upoznavanje sa našom tradicijom kroz učenje starih narodnih pesama i igara 
  7. Sticanje samopouzdanja kroz različite nagrađujuća iskustva 
  8. Učenje ponašanja u grupi (Bon-ton) 
  9. Razvoj tolerancije na različitosti i promovisanje inkluzivnog pristupa

Program Muzičkog zabavišta realizuje Marina Sefčik/zamena Ana Jovanović, stručni saradnik – bliotekar/nototekar, po obrazovanju muzički pedagog, sa radnim iskustvom stečenim u okviru predškolske ustanove i sa završenom obukom „NTC i rana muzička stimulacija“ za korišćenje NTC metode u nastavi, koja svojom stručnošću, posvećenošću i ljubavlju prema deci veoma doprinosi kvalitetu programa koji škola nudi svojim najmlađim
sugrađanima.  Polaznici Muzičkog zabavišta redovno nastupaju na koncertima i manifestacijama u organizaciji škole.

Jedna od aktivnosti biblioteke je i svečano obeležavanje Dečje nedelje (svake godine u prvoj nedelji oktobra) prigodnim koncertom i prezentacijom rada škole za učenike prvog razreda i njihove roditelje, a u cilju njihovog upoznavanja sa školom i aktivnostima koje ona organizuje.

Knjižni fond školske biblioteke se kontinuirano i planski obogaćuje knjižnom građom, a nabavka knjiga i muzikalija vrši se u skladu sa iskazanim potrebama
korisnika.

img20
img23
img24
img25
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img36
img37
Učitaj još slika

Sve slike su učitane