Istorijat škole

Organizacija rada u Osnovnoj muzičkoj školi „Stevan Hristić“

Stručno veće KLAVIRA

 1. Draško Božović – Predsednik stručnog veća
 2. Svetlana Šarkoćević – Član
 3. Vera Mihok Leskovac – Član
 4. Ivona Igrutinović – Član

Stručno veće HARMONIKE

 1. Sanja Ivanović – Predsednik stručnog veća
 2. Saša Ivanović – Član

Stručno veće VIOLINE

 1. Jelena Caković Ljubenović – Predsednik stručnog veća
 2. Marija Rakonjac – Član

Stručno veće GITARE

 1. Danilo Milojković – Predsednik stručnog veća
 2. Jovana Šunjka – Član
 3. Jelena Ivanović – Član

Stručno veće DUVAČKIH INSTRUMENATA

 1. Zora Grbović – Flauta – Predsednik stručnog veća
 2. Petra Đorđević – Klarinet – Član

Stručno veće SOLO PEVANjA i SRPSKOG TRADICIONALNOG PEVANjA

 1. Vladimir Bulatović (SP) – Predsednik stručnog veća
 2. Ana Stanković (SP) – Član
 3. Jelena Gligorić – Milanović (STP)

Stručno veće TEORIJSKIH PREDMETA

 1. Nevenka Zdjelar – Predsednik stručnog veća
 2. Ana Popović – Član
 3. Ana Jovanović – Član
 4. Jovana Dobrijević – Član
 5. Stefan Nenadović – Član

Stručno veće UPOREDNOG KLAVIRA

 1. Jovana Dobrijević – Predsednik stručnog veća
 2. Vesna Radulović – Član
 3. Ana Popović – Član
 4. Stefan Nenadović – Član

KLAVIRSKI SARADNICI

 1. Aleksandar Marković – Korepetitor
 2. Nenad Paunović – Korepetitor

STRUČNI SARADNICI

 1. Marina Sefčik/Ana Jovanović (zamena) – Bibliotekar/Nototekar
 2. Mirjana Nikolić Trajković – Pedagog

VANNASTAVNO OSOBLjE

 1. Nada Torbica Đokić – Direktor škole
 2. Ivica Papić – Sekretar škole
 3. Jasmina Vuksanović – Šef računovodstva
 4. Marina Ristovć – Referent za finansijsko – računovodstvene poslove

POMOĆNO TEHNIČKO OSOBLjE

 1. Marina Ristovć – Domar
 2. Jelena Jovanović – Čistačica
 3. Ana Petrović – Čistačica