Muzičko zabavište

Muzička radionica za decu od 4 do 6 godina.

Sticanje prvih muzičkih znanja i veština, uz pokret i igru.

 

Novo u našem gradu !

Prijava za upis