Osnovna muzička škola

OBAVEŠTENJE: Prijava za naknadni rok za polaganje prijemnog ispita za upis u I razred, na odseku za FLAUTU, traje do 28.6.2024. Prijavite se preko Google formulara na dnu stranice.

Rok za prijavljivanje za pohađanje pripremne nastave i polaganje prijemnog ispita je 26.04.2024. godine. (Prijavu za upis možete naći na dnu strane).

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita (za kandidate koji nisu prethodno pohađali pripremni razred) organizovaćemo 11. i 18. maja 2024. godine u vremenu od 11:00 do 11:45.

Prijemni ispiti za klavir, harmoniku, violinu, gitaru, flautu I klarinet biće održani:

25.05.2024. godine (subota)

Prijemni ispit za Solo pevanje biće održan

01.06.2024. godine u 12:00 časova

Prijemni ispit za Srpsko Tradicionalno pevanje biće održan:

01.06.2024. Godine u 14:00 časova.

Naknadni rok za polaganje prijemnog ispita za instrumentalne odseke: 01.06.2024. godine (subota) u 10:00 časova.

Kandidati pristupaju prijemnom ispitu po rasporedu koji će biti objavljen na sajtu škole, u odeljku “Aktuelnosti – Obaveštenja” i na oglasnoj tabli škole tri dana pre termina za polaganje prijemnog ispita.

Svaki kandidat treba da pripremi i na Prijemnom ispitu otpeva jednu pesmu po sopstvenom izboru, nakon čega će stručna komisija izvršiti proveru muzičkih sposobnosti kandidata i proveru predispozicija kandidata za upis, a na osnovu utvrđenih kriterijuma za prijem učenika u osnovnu muzičku školu.

U prvi razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik koji je stariji nego što je propisano, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Pristupanje prijemnom ispitu je besplatno.

Prijava za upis

Kandidati koji žele da se prijave za polaganje prijemnog ispita radi upisa u prvi razred muzičke škole za: Klavir, harmoniku, violinu, gitaru, flautu, klarinet, solo pevanje ili srpsko tradicionalno pevanje. Popunjavaju upitnik ispod.