Finansijski dokumenti

Finansijski plan 2023.

Izveštaj о Finansijskoм poslovanju u 2022.

Izveštaj o izvršenju budžeta 01.01.2022.-31.12.2022.

Izveštaj o izvršenom popisu 31.12.2022.