Ovlašćena lica

1. Rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

2. Rešenje o određivanju lica – uzbunjivač

3. Rešenje – određivanju lica za kontrolu zabrane pušenja

4. Obaveštenje o licima za kontrolu zabrane pušenja

5. Rešenje o određivanju lica za COVID

6. Rešenje o određivanju lica za pružanje prve pomoći