UPIS 2022/2023

Učenici I-II razreda OŠ, uzrast do 9 godina

Klavir
Harmonika
Violina
Gitara
Flauta

Učenici I-V razreda OŠ, uzrast do 11 godina

Klarinet

Ženski glasovi- uzrast 13 godina i stariji

Muški glasovi- uzrast 16 godina i stariji

Solo pevanje

Uzrast 10 godina i stariji

Srpsko tradicionalno pevanje