Zakonski i podzakonski akti

ZOSOV 92/2023

ZOOV 92/2023.

Posebni kolektivni ugovor 123-2022.

ZJN 92-2023.

Pravilnik 5-2019 o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obraz. i vasp.

Pravilnik 9-2020 o planu i programu nastave i učenja - Izmene i dopune!

Pravilnik o školskom KALENDARU - 2023.24.

Pravilnik 14-2018 o standardima kvaliteta rada ustanove

Pravilnik 10-2019 o vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Pravilnik 16-2022 o stepenu i vrst.obrazovanja nastavnika u osn.muz.školi

Pravilnik o st. str. usavrš. 109-2021.

Pravilnik 9-2022 o DOZVOLI ZA RAD nast. vasp i str. sar.

Pravilnik o OCENJIVANJU - 81-20 od 13.06.2020.

Pravilnik o normi časova 2-2000

Pravilnik_o_protokolu_46-2019. i 104-2020.

Pravilnik o krit. i stand. za finansir 73-2023

Pravilnik 139-2022-117 o diplomama za izuzetan uspeh