Nagrađeni učenici u školskoj 2023/24. godini – dodela diploma sa takmičenja

Nakon koncerta za Dan škole, 14.06.2024, direktorka škole, prof. Nada Torbica Đokić, uručila je učenicima nagrađenim u 2023/24. diplome sa osvojenih takmičenja. Ove godine, čak 17% svih učenika osvojilo je neku nagradu na takmičenjima van škole, tj. 45 njih!

Ponosni smo na naše takmičare i njihove profesore, koji svojim trudom i radom doprinose promociji i reputaciji naše muzičke škole.